Gasoil C

Perquè fer servir gasoil Repsol per la teva calefacció?

PERQUÈ FER SERVIR GASOIL REPSOL PER LA TEVA CALEFACCIÓ?

10 RAONS PER UTILITZAR
gasoil de calefacció Repsol Energy e+

  • Per la seva qualitat regulada per especificacions oficials, no subjectes a l’origen del producte, amb una formulació exclusiva patentada per Repsol.
  • Per economia d’instal·lació interior a altres combustibles en no exigir normes especials ni xarxa prèvia de canalització, no tenir quotes de connexió, lloguers de comptadors, etc.
  • Per eficiència energètica, en millorar el rendiment de la instal·lació i mantenir les condicions d’estrena de la caldera aconseguint rendiments propers al 100%.
  • Per estabilitat, Repsol Energy e + conserva íntegres les seves propietats en emmagatzematge.
  • Per economia, en augmentar el rendiment es redueix el consum de combustible i es minimitzen els costos de manteniment de les instal·lacions.
  • Per seguretat al tenir un punt d’inflamació superior als 60ºC.
  • Per tenir una xarxa de distribució més extensa que la de qualsevol altre operador.
  • Per la seva aportació a la conservació del medi ambient per la seva reducció en contingut de sofre.
  • Per la garantia de subministrament en disposar Repsol de gran quantitat d’orígens alternatius.
  • Per la facilitat en controlar la qualitat del producte amb l’obtenció de mostres.