Proveïment a maquinàries

Són moltes les indústries i els establiments comercials on s’usa maquinària de gran calibre que és sustentada gràcies al combustible.

En ST GASOILS realitzem el proveïment de combustible a tot tipus de maquinàries, es tracti del sector que es tracti.

És per això, que al seu torn també estem capacitats per fer un seguiment de les mateixes.

Si necessita reemplaçar el combustible que fa funcionar a les seves màquines, som la millor solució en relació qualitat preu.